Historia Oddziału


 Oddział w Libiążu powstał w listopadzie 1984 r. z inicjatywy hodowców zamieszkałych w Libiążu, Żarkach,  Gromcu, Zagórzu i  Mętkowie,  rozpoczął lotowanie gołębiami od maja 1985 r.. Największe zasługi na rzecz powstania Oddziału  oddali koledzy Kosowski Zdzisław, Bogacz Czesław, Czubała Ludwik, Księżarczyk Fryderyk, Szabelski Zdzisław, Księżarczyk Ludwik,  Szyjka Franciszek,  Domanus Kazimierz . Wcześniej nasi hodowcy lotowali w Oddziałach Chrzanów i Chełmek. Od chwili powstania naszego oddziału do 1999 r. lotowaliśmy w Okręgu Katowice, a od 2000 r. do chwili obecnej w Okręgu Kraków. Aktualnie Oddział zrzesza 57 członków a od 1999 r.  ma swój sztandar. Pierwszym Prezesem związku od chwili powstania  do 1990 r. był kol. Zdzisław Kosowski, Wiceprezesem ds. finansowych był w tym czasie – kol. Bogacz Czesław, Sekretarzem  kol. Szabelski Zdzisław, Wiceprezesem ds. lotowych  kol. Księżarczyk Fryderyk, a Wiceprezesem ds. adm.-gosp. kol. Szyjka Franciszek, skład zarządu uzupełnili koledzy Czubała Ludwik, Domanus Kazimierz i Niemczyk Adolf. Komisję Rewizyjną stanowili koledzy-Karakuła Leszek, Zmarzły Zbigniew, Firszt Stanisław, Szydłowski Dariusz, Ziajka Józef i Kołdacha Zygmunt. Sąd Koleżeński reprezentowali koledzy  Cebula Henryk, Wronka Stanisław, Szkółka Bronisław, Księżarczyk Jan, Gut Kazimierz i Ptasiński Kazimierz.  Od  1991 r. do 2000 r. Prezesem był kol. Księżarczyk Fryderyk w tym okresie skład  zarządu pełniąc różne funkcje uzupełniali koledzy – Czubała Ludwik, Firszt Stanisław,  Januszkiewicz Henryk,  Kumala Stanisław, Szabelski Zdzisław, Hurbol Czesław, Januszyk Mieczysław, Prusaczyk Wiesław,  Andrzej Lichota. Od 2001 r. do 2002 r. Prezesem był Kol. Stanek Józef. W 2003 r. Prezesem został  kol. Januszkiewicz Henryk, który pełni te funkcję do chwili obecnej w tym okresie skład zarządu uzupełniali koledzy Prusaczyk Wiesław, Kosowski Zdzisław, Hurbol Czesław, Czubała Ludwik, Lichota Andrzej, Kumala Stanisław, Karakuła Leszek,  Januszyk Mieczysław, Bigaj Bogdan, Nakielny Bogdan.  W latach 80 i 90 do wyróżniających hodowców, którzy osiągali dobre wyniki w lotach zarówno w oddziale jak i w Okręgu należeli: Czubała Ludwik, który był pierwszym Mistrzem Oddziału gołębi starych w 1985 r., Domanus Kazimierz, Bogacz Czesław, Prusaczyk Wiesław, Kumala Stanisław, Hurbol Czesław, Januszyk Mieczysław, Kosowski Zdzisław, Szyjka Franciszek, Firszt Stanisław, Gucik Zbigniew,  Wanat Władysław, Szabelski Zdzisław, Księżarczyk Fryderyk, Karakuła Leszek, Księżarczyk Ludwik, Lichota Andrzej.   W ostatnich 15 latach w konkurencji zarówno na szczeblu oddziałowym, okręgowym i MP  czołowe wyniki osiągali: kol. Januszyk Mieczysław, Lichota Andrzej, Januszkiewicz Henryk, Lelito Edward,  Pajor Ryszard, Zych Jan, Polanek Jacek, Gucik Zbigniew, Parzymięso Zbigniew, Kumala Stanisław, Matusiak Jacek i Grzegorz oraz obecnie dołączyli do nich młodzi hodowcy- koledzy Nędza Przemysław, Kumala Przemysław, Horawa Dominik i Adamski Arkadiusz. Od kilkunastu lat dzięki uprzejmości obecnego Burmistrza Libiąża Pana Jacka Latko i byłego Burmistrza Pana Tadeusza Arkita mamy siedzibę naszego związku w budynku na Moczydle.   Libiąż, dnia 27.09.2014 r.  

HODOWCY, KTÓRZY ZDOBYLI MISTRZOSTWO ODDZIAŁU PZHGP W LIBIĄZU W LOTACH GOŁĘBI STARYCH OD POCZĄTKU POWSTANIA ODDZIAŁU.

 

 1. 1985 R. - CZUBAŁA LUDWIK

 2. 1986 R. - DOMANUS KAZIMIERZ

 3. 1987 R. - DOMANUS KAZIMIERZ

 4. 1988 R. - PRUSACZYK WIESŁAW

 5. 1989 R. - PRUSACZYK WIESŁAW

 6. 1990 R. - PRUSACZYK WIESŁAW

 7. 1991 R. - PRUSACZYK WIESŁAW

 8. 1992 R. - PRUSACZYK WIESŁAW

 9. 1993 R. - PRUSACZYK WIESŁAW

 10. 1994 R. - HURBOL CZESŁAW

 11. 1995 R. - KUMALA STANISŁAW

 12. 1996 R. - KUMALA STANISŁAW

 13. 1997 R. - KUMALA STANISŁAW

 14. 1998 R. - PRUSACZYK WIESŁAW

 15. 1999 R. - CZUBAŁA LUDWIK

 16. 2000 R. - JANUSZYK MIECZYSŁAW

 17. 2001 R. - JANUSZYK MIECZYSŁAW

 18. 2002 R. - PRUSACZYK WIESŁAW

 19. 2003 R. - KUMALA STANISŁAW

 20. 2004 R. - LELITO EDWARD

 21. 2005 R. - LELITO EDWARD

 22. 2006 R. - LELITO EDWARD

 23. 2007 R. - LELITO EDWARD

 24. 2008 R. - LELITO EDWARD

 25. 2009 R. - LELITO EDWARD

 26. 2010 R. - PAJOR RYSZARD

 27. 2011 R. - PAJOR RYSZARD

 28. 2012 R. - PAJOR RYSZARD

 29. 2013 R. - ZYCH JAN

 30. 2014 R. - LICHOTA ANDZREJ

 31. 2015 R. - LICHOTA ANDZREJ

 32. 2016 R. – NAKIELNY BOGDAN

  HODOWCY, KTÓRZY ZDOBYLI MISTRZOSTWO ODDZIAŁU PZHGP W LIBIĄZU W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH OD POCZĄTKU POWSTANIA ODDZIAŁU.

   

  1. 1985 R. - SZABELSKI ZDZISŁAW

  2. 1986 R. - SZYJKA FRANCISZEK

  3. 1987 R. - SZYJKA FRANCISZEK

  4. 1988 R. - KUMALA STANISŁAW

  5. 1989 R. – SZYJKA FRANCISZEK

  6. 1990 R. – DOMANUS MARIAN

  7. 1991 R. - HURBOL CZESŁAW

  8. 1992 R. - KUMALA STANISŁAW

  9. 1993 R. - FIRSZT STANISŁAW

  10. 1994 R. - FIRSZT STANISŁAW - KRÓTKI DYSTANS

                  WANAT WŁADYSŁAW - DALEKI DYSTANS

  1. 1995 R. - JANUSZYK MIECZYSŁAW

  2. 1996 R. - SZYDŁOWSKI DARIUSZ

  3. 1997 R. - LICHOTA ANDRZEJ

  4. 1998 R. - KOSOWSKI BOGUSŁAW

  5. 1999 R. - LELITO EDWARD

  6. 2000 R. - LELITO EDWARD

  7. 2001 R. - GUCIK ZBIGNIEW

  8. 2002 R. - GUCIK ZBIGNIEW

  9. 2003 R. - LELITO EDWARD

  10. 2004 R. - LELITO EDWARD

  11. 2005 R. - LELITO EDWARD

  12. 2006 R. - POLANEK KRZYSZTOF

  13. 2007 R. - KUMALA MARIUSZ

  14. 2008 R. - LELITO EDWARD

  15. 2009 R. - POLANEK JACEK

  16. 2010 R. - LELITO EDWARD

  17. 2011 R. - PAJOR RYSZARD

  18. 2012 R. - LICHOTA ANDRZEJ

  19. 2013 R. - KUMALA PRZEMYSŁAW

  20. 2014 R. - KUMALA STANISŁAW

  21. 2015 R. - KUMALA PRZEMYSŁAW

  22. 2016 R. - KUMALA STANISŁAW